Lokalita

Kynek, mestská časť Nitry, je samostatný svet s pokojnou atmosférou, kde rušný život mesta pozvoľna prechádza do zelených lánov polí a lúk. Adresa ako stvorená pre každého, kto sa cíti doma vo vydláždených uličkách, ale aj na kľukatých lesných cestičkách.

S rozlohou 5,1 km² a polohou 5 km severozápadne od Nitry sa Kynek rozprestiera v severnej oblasti Nitrianskej pahorkatiny neďaleko Kyneckého lesa. Lokalita oslňuje miestnymi pamiatkami odkazujúcimi na jej tisícročnú históriu, ale aj množstvom trás pre bežcov, cyklistov a peších turistov. Vďaka dobrému dopravnému napojeniu na Nitru Kynek dokonale napĺňa definíciu mestského vidieka
Rýchlostná cesta R12 min. Centrum10 min. Trnava20 min. Bratislava45 min.
Centrum15 min. Park v Kyneku3 min. Les3 min.
Zástavka MHD3 min. Park v Kyneku8 min. Les10 min.